Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

–  Chúng tôi tiếp nhận mọi thông tin khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm tại cửa hàng.

– Tất cả mọi trường hợp bảo hành, đổi trả, quý khách phải tới trực tiếp các địa điểm giao dịch, văn phòng của chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

– Thời gian chúng tôi giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được thông tin khiếu nại của khách hàng. –

– Trong những trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng để giải quyết vấn đề