Chống Thấm Kết Tinh Tinh Thể – Crocodile Perfect Shield

Crocodile Perfect Shield là vật liệu chống thấm dùng để bảo vệ và chống thấm cho kết cấu bê tông. Thành phần bao gồm xi măng Porland, cát thạch anh đã qua xử lý và phụ gia hóa học hoạt tính. Được sử dụng cho cả chống thấm thuận và nghịch.