Keo Chà Ron Crocodile Epoxy Plus

  • Dùng làm vật liệu dán gạch và chà ron; độ bám dính và độ bền cao.
  • Sử dụng cho các khu vực yêu cầu cường độ và độ bền hóa chất cao.