Keo Dán Gạch Gator Crocodile

  • Keo dán gạch Gator Crocodile có thành phần gồm xi-măng Portland, cát đặc biệt và các phụ gia polyme.
  • Gator Crocodile có độ bám dính cao với gạch ceramic và porcelain.
  • Dùng cho nội thất, cho cả tường và sàn.
  • Cung cấp Keo dán ron gạch sản phẩm được phân loại C1 theo tiêu chuẩn ISO 13007-1:2010 và TCVN 7899-1:2008.