Keo Dán Gạch Red Crocodile

  • Keo dán gạch Red Crocodile có thành phần gồm xi măng portland, cát đặc biệt và các phụ gia polyme.
  • Keo dán gạch Red Crocodile có độ bám dính cao, sử dụng để ốp lát gạch ceramic, granite và marble có kích thước lớn.
  • Sản phẩm được phân loại C2TE theo tiêu chuẩn ISO 13007-1:2010 và TCVN 7899-1:2008.